Kapittel 3

Den tredoble effekten av lykkelige nabolag

Sammenhengen mellom lykkelige, bærekraftige og inkluderende bosteder

I dag er det en voksende interesse for å studere korrelasjonen mellom byutforming og lykke. Urbanistene mener at utvikling av bosteder som gjør folk lykkeligere er avgjørende for å håndtere mange av de mest presserende utfordringene i vår tid slik som klimaendringer, sosialt utenforskap og helseproblemer.

Studien vår støtter konklusjonen om at det er en sammenheng mellom lykkelige, bærekraftige og sunne bosteder. For eksempel svarer nordmenn som føler at nabolaget deres støtter opp om en miljøvennlig og bærekraftig livsstil i snitt at de er 28 prosent lykkeligere i nabolaget sitt, mens de som føler at nabolaget støtter opp om en sunn livsstil i snitt svarer at de er 23 prosent lykkeligere i nabolaget. Det å utvikle bærekraftige nabolag er altså ikke bare viktig for å gjøre mindre skade på klimaet, men også for å gjøre folk lykkeligere.

31%

De som føler at nabolaget deres støtter opp om en sunn livsstil scorer 31% høyere på nabolagslykke.

Et tips fra lykkeeksperten: Skap kontakt gjennom felles interesser

Prøv å finne felles interesser som hagearbeid, trening eller diskusjonsgrupper. Når man knytter bånd til andre gjennom aktiviteter der man har felles mål og verdier, blir kontakten mindre påtvunget.

/ Markku Ojanen, psykologiprofessor

Styrking av lokalsamfunnet som et verktøy for å håndtere globale utfordringer

Mange av aktivitetene vi deltar i i nabolagene våre, for eksempel dugnader, det å dele områder og ting, eller å hjelpe hverandre, har ikke bare en positiv virkning på lokalt, personlig og mellommenneskelig nivå. I den senere tid har man også sett at samfunnsengasjement og sosiale aktiviteter kan ha stor og langvarig effekt på globalt nivå. Mange samfunnsprosjekter – for eksempel felleshager, bildeling, bruktbutikker og reparasjonskaféer – spiller en viktig rolle for å redusere utslipp samtidig som de bedrer innbyggernes helse og velferd, bidrar til å redusere fattigdom og øker lokale påvirkning. Ved å delta i flere aktiviteter som styrker nabolagslykke, kan vi altså bidra til positiv endring og mindre ulikhet, samt gjøre verden lykkeligere og mer bærekraftig. Globale endringer begynner med lokale handlinger.


Bonavas tilnærming

Det å utvikle lykkelige og bærekraftige nabolag gjennom en helhetlig tilnærming er en grunnpilar i arbeidet Bonava gjør. Blant utviklingsprosjektene våre finner du mange eksempler på hvordan vi jobber for å legge til rette for lykkelige og bærekraftige liv.


Vil du vite mer om hva som gjør et nabolag lykkelig? Les rapporten vår.

Dette er bare en smakebit på det du kan lære om lykkelige nabolag. Last ned hele rapporten for å ta et dypdykk ned i viktigheten av gode naborelasjoner, hva du kan gjøre for å skape et lykkeligere nabolag, og sammenhengen mellom lykkelige og bærekraftige nabolag.