Introduksjon

Vi jobber for å skape lykkelige nabolag for flere

I Bonava jobber vi for å skape lykkelige nabolag for flere

For å få til det må vi forstå hva som gjør at folk trives der de bor. Ved å gjennomføre vår tredje Happy Quest-undersøkelse i alle Bonava-land, snakke med eksperter på lykke, og gå gjennom relevant forskning, har vi tatt et dypdykk ned i hva som skaper lykkelige nabolag, hva som gjør at de forblir lykkelige, og hvilke fordeler det kan føre med seg. I 2019 utviklet vi en datadrevet modell for å skape lykkelige nabolag: «House of Happiness», der nivået av lykke øker for hver etasje. Først må de funksjonelle behovene dekkes, deretter kommer emosjonelle behov og behovet for tilhørighet, og til slutt kan man skape et felles formål for nabolaget. I årets rapport har vi konsentrert oss om de to øverste etasjene: behovet for tilhørighet og nabolagets formål. På denne siden kan du lese mer om hovedfunnene og resultatene fra vår undersøkelse i det norske markedet. Du kan laste ned hele rapporten nederst på siden. Rapporten som dekker alle markedene våre er tilgjengelig på bonava.com.

Den store effekten av små handlinger i hverdagen

Årets Happy Quest-resultater viser at hvor tilfredse folk er med sine hjem og nabolag står for nesten 20 prosent av folks generelle lykke i livet. Og når det gjelder hvor fornøyde folk er med nabolaget sitt, er svenskene de lykkeligste, etterfulgt av finnene og oss nordmenn.

Men som navnet på undersøkelsen tilsier, fortsetter vår jakt på lykke. Et av hovedfunnene fra årets undersøkelse er at lykke både kan skapes og forsterkes gjennom selv små handlinger. Dessuten ser vi en tredobbelt effekt av lykkelige nabolag, siden nabolag som har lykkelige beboere, også har en tendens til å være mer bærekraftige både sosialt og miljømessig sett. Som du vil se når du blar videre henger nemlig alt sammen; det lille, det midlertidige og det store, det langsiktige, det lokale og det globale. Og alt starter med lykke.

20%

av folks lykke kan knyttes direkte til hvor fornøyde de er med hjemmet og nabolaget sitt

Chapter 1

De viktige, men undervurderte naborelasjonene