Kapittel 2

Tre ting som styrker lykkefølelsen i nabolaget: deltakelse, deling og hjelp

Det er mye mer vi kan gjøre for å styrke lykkefølelsen ut over det å ha litt sosial kontakt. Vi kaller det tre lykkeforsterkere: 1) deltakelse, 2) deling og 3) hjelp.

1: Deltakelse i nabolaget

Det at man gjør ting sammen, og at man er i stand til å påvirke nabolaget, har vist seg å være viktig for at beboerne skal føle seg vel. Derfor er det godt å se at mange er interesserte i å delta i aktiviteter for å holde nabolaget ved like, for eksempel maling eller luking av ugress. Vi ser også at nordmenn som bor i nabolag der det er enkelt å ta initiativ til aktiviteter i snitt er 29 prosent er lykkeligere i nabolaget sitt.

Topp 3-listen: Aktiviteter nordmenn gjerne vil gjøre sammen med naboene sine

  1. Sosiale sammenkomster, for eksempel grilling eller lokale feiringer
  2. Dugnad i nabolaget, for eksempel maling, luking av ugress eller rengjøring
  3. Hjelpe andre i nærmiljøet, for eksempel barn eller eldre

Et tips fra lykkeeksperten: Hold det pent og rent rundt deg

Det å delta på dugnad sammen med naboene sine for å gjøre nabolaget penere, for eksempel å plante blomster eller plukke søppel, vil ikke bare gjøre miljøet bedre. Det vil også øke mengden lykkehormoner og følelsen av samhold.

/ Marta Zaraska, vitenskapsjournalist

2: Del arealer og ting med naboene

Vi styrer mot en delingsøkonomi som er mer bærekraftig for planeten. Samtidig er det å dele arealer og ting også en måte å styrke følelsen av tilhørighet i nabolaget på, og dermed bekjempe utenforskap. Studien vår viser at nordmenn som har fellesarealer de kan bruke i fellesskap er 20 prosent mer lykkelige i nabolaget sitt. Dette viser at det å dele har mange positive virkninger, både sosialt og miljømessig. Men hvilke ting og arealer er folk mest villige til å dele med naboene sine?

Ting og arealer nordmenn er mest villige til å dele med naboene sine

3: Gi naboen din en hjelpende hånd

En tredje måte å styrke nabolagslykke på er å gi naboene sine en hjelpende hånd. Nordmenn som har hjulpet, lånt bort eller gitt noe til naboen, rapporterer om større trivsel i nabolaget. Jo mer dette praktiseres, desto større er tilfredshetsnivået. Videre svarer nordmenn som bor i nabolag der de opplever at folk er villige til å hjelpe hverandre at de er 35 prosent lykkeligere i nabolaget sitt enn de som bor i nabolag der det ikke opplever at man hjelper hverandre.

Tips fra lykkeekspertene: Ikke nøl med å tilby hjelp

Folk i dag er veldig selvstendige, men alle kan trenge en hjelpende hånd fra tid til annen. Hvis du har en nabo som trenger hjelp med handling eller dyrepass bør du ikke nøle med å tilby hjelp.

/ Markku Ojanen, psykologiprofessor

Hvorfor vi blir lykkeligere av å hjelpe andre

Selv om mange føler at det kan være vanskelig å finne tid til å hjelpe naboene, kan det faktisk bidra til at kroppen vår utsettes for mindre stress i hverdagen. Vitenskapsjournalist Marta Zaraska forklarer hvorfor: – Når vi hjelper andre aktiveres såkalte omsorgssystemer i kroppen vår. Dette utløser igjen belønningssystemet vårt, som forteller kroppen at vi gjør noe bra. Det senker også nivået av stresshormonet kortisol og demper kroppens kjemp-eller-flykt-respons når den står overfor stressende situasjoner. Jo mer tid vi bruker på å hjelpe andre og dermed aktiverer omsorgssystemet, desto mer gir vi kroppen fri fra hverdagslivets stress. Over tid er dette helsefremmende.

Chapter 3

Den tredoble effekten av lykkelige nabolag