Kapittel 1

De viktige, men undervurderte naborelasjonene

Mange av oss er klar over at sterke sosiale bånd, som de vi har til familie og nære venner, er avgjørende for at vi skal ha det bra.

Studien vår viser imidlertid at selv kortvarig kontakt med naboene, bare det at vi utveksler noen ord med dem, kan ha stor betydning for lykken vår. Nære venner og slektninger bor kanskje lenger unna, og derfor blir den hverdagslige kontakten med naboene våre viktig for å skape en følelse av trygghet og tilhørighet i lokalsamfunnet. I det individualistiske samfunnet vi lever i er denne kontakten med mennesker vi egentlig ikke kjenner så godt, noe som ofte undervurderes eller til og med unngås.

Finn ut hvordan det at du samhandler med naboene dine, påvirker lykke i nabolaget


«Etter hvert som vi har blitt mer selvhjulpne og individualistiske, tenderer vi til å bli mindre avhengige av andre – eller vi tror i hvert fall det. Dette fører til at når vi tenker på hvordan vi skal bli lykkeligere, tenker mange av oss på oss selv – for eksempel at vi skal lykkes i karrieren eller bli supersunne – i stedet for å vende blikket utover og innse at det at vi knytter oss til menneskene rundt oss, vil gjøre oss lykkeligere»

/ Markku Ojanen, psykologiprofessor

Dette skjer i kroppen når vi samhandler med andre

Ifølge vitenskapsjournalist Marta Zaraska er det å ha kontakt med naboene sine ikke bare bra for lykkefølelsen vår – det har også konkrete fysiske helsefordeler:

Øyekontakt kan i seg selv være nok til at kroppen vår frigjør det vi kaller «sosiale hormoner» – for eksempel oksytocin, serotonin og endorfiner – som er knyttet til følelser som kjærlighet, lykke og nytelse. Hormonene styrker humøret vårt og får oss til å føle oss vel. Men de har også mange direkte positive helseeffekter, for eksempel at de er betennelsesdempende og regulerer blodtrykket.

Et tips fra lykkeeksperten: Bruk den japanske femtallsregelen

I Japan har de noe som kalles «femtallsregelen», som går ut på at du bør kjenne naboene på hver side av huset ditt i tillegg til de tre husene foran huset ditt. Men vi kan også legge til en annen femtallsregel: Prøv å snakke med fem naboer i løpet av en måned, eller én nabo i minst fem minutter, og se hva det fører til.

/ Marta Zaraska, vitenskapsjournalist

Chapter 2

Den tredoble effekten av lykkelige nabolag